Løs plads

Tildeles efter aftale med havnefogden og er tidsbegrænset. Pladserne kan opsiges uden varsel. Lejen refunderes kun, hvis opsigelsen foretages af havnen.

Bådbredde Løs plads pr. uge
I meter Eksklusiv moms Moms Inklusiv moms
2,5 199,00 49,75 248,75
2,51 - 3,0 212,00 53,00 265,00
3,01 - 3,5 229,00 57,25 286,25
3,51 - 4,0 271,00 67,75 338,75
4,01 - 5,0 293,00 73,25 366,25
Miljøafgift 90   90,00