Løs plads

Tildeles efter aftale med havnefogden og er tidsbegrænset. Pladserne kan opsiges uden varsel. Lejen refunderes kun, hvis opsigelsen foretages af havnen.

Bådbredde Løs plads pr. måned
I meter     Inklusiv moms
2,5     1119,00
2,51 - 3,0     1176,00
3,01 - 3,5     1272,00
3,51 - 4,0     1505,00
4,01 - 5,0     1639,00
Miljøafgift     135,00