Gæster

Gæstesejlere er meget velkomne. Hvis der ikke er en passende ledig plads kan man ligge i inderhavnen indtil plads anvises af havnefogeden. 

Gæsteleje og strøm- toiletkort kan købes på havnekontoret. Udenfor havnekontorets åbningstid kan det købes i iskiosken.

Gæsteleje er 150 kr. pr dag. Betales på mobilpay 94875.