Løs plads

Tildeles efter aftale med havnefogden og er tidsbegrænset. Pladserne kan opsiges uden varsel. Lejen refunderes kun, hvis opsigelsen foretages af havnen.

Bådbredde Løs plads pr. måned
I meter     Inklusiv moms
2,5     1071,00
2,51 - 3,0     1132,00
3,01 - 3,5     1224,00
3,51 - 4,0     1448,00
4,01 - 5,0     1570,00
Miljøafgift     100,00