Løs plads

Tildeles efter aftale med havnefogden og er tidsbegrænset. Pladserne kan opsiges uden varsel. Lejen refunderes kun, hvis opsigelsen foretages af havnen.

Bådbredde Løs plads pr. måned
I meter     Inklusiv moms
2,5     1087,00
2,51 - 3,0     1149,00
3,01 - 3,5     1242,00
3,51 - 4,0     1470,00
4,01 - 5,0     1594,00
Miljøafgift     120,00