Generalforsamling 2018.

Torsdag den 19. april holdt Den Selvejende Institution Mosede Havn den ordinære generalforsamling.

 Formandens beretning blev efter en del meningsudvekslinger taget til efterretning.

Der blev vedtaget en stigning af havnetaksterne på 2%. Medlemskontingent forbliver uændret.

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg. Bestyrelsens sammensætning forbliver uændret.

-----------------

Juuls Bro.

Arbejdet på Juuls Bro er afsluttet og nu klar til sejlersæsonen..

 -----------------

Lys på kondimolen.

Der er sat 8 nye lysstander op med LED lys.