• Home
  • Nyheder
  • Persondataforordningens krav pr 25. maj, 2018

Persondataforordningens krav pr 25. maj, 2018

Persondataforordningens krav pr 25 maj 2018

 

Som bekendt træder ovennævnte forordning i kraft den 25.5.2018. Selv om den især tager sigte

på virksomheder, er det indskærpet, at den også gælder for foreninger, og der kan vanke store

bøder, hvis advarsler ikke efterleves.

Vi har gennemgået de berørte områder hos os og beskrevet de valgte løsninger detaljeret samt

sikret at vores brugere af data er beskyttet mod misbrug

Vi har fået bekræftelse fra Compusoft A/S og Microsoft A/S - hvor vores data opbevares - om at

de overholder reglerne vedrørende personaleforordningen af 25. maj 2018

Som forening har vi behov for at indsamle: Navn,adresse,mailadr.,telefon nr. Aldrig cpr. nr.

Det nye i forordningen er at alle har krav på at vide hvad der registreres og være med til at

beslutte hvordan data må bruges. Navn og mailadresse er nødvendige af hensyn til betaling af

bådpladser, leje af skur m.m.

Endvidere er det ikke  tilladt at offentliggøre portrætbilleder uden tilladelse fra de berørte, hvor-

imod det er ok at bringe billeder af sociale sammenkomster.

 

Personaleforordningen er således skærpet væsentlig i forhold datatilsynets retningslinier

som trådte i kraft 1. januar 2015.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den selvejende institution Mosede Havn